CV


Michiel Czn. Dhont
I am Michiel Czn. Dhont (Amsterdam, 1940), author of 'the Timeless Hour'. My creative faculties in music and in visual art are the graetest challenge and satisfaction of my life. More I grow myself, the more I see that the substance of my creations and the way I express them becomes more simple and clear. This is visible in my whole life and work. My motto is: 'trust in your hands, they know all your inner images and know how to express them from your heart'. Being aware of my Self through my own bodily sense has formed my intuitive faculties and enriched my life. The greatest miracle which inspires me to gratitude is the life with my kids that Mea, the woman with whom I live, gave me. In the course of my life I have acquired, through practical accompaniment, much insight in processes of life.

The workbook 'The Timeless Hour' is the result of experiences that I shared over a long period of time in different countries with adults as well as children. They have made a precious contribution to the realisation of this book. Therefor I dedicate 'The Timeless Hour' to all the children of this world.

Curriculum Vitae

Michiel is musician in Jazz- en improvised music and visual artist.
He makes paintings and monumental en environmental art and gives performances. Regularly he gives concerts and exhibits his visual art in the Netherlands and other countries.

Classical and contemparary music training:
private studies piano and cello at the Conservatorium of Amsterdam. Performing as musician (double-bass) in Jazz and improvised music.

Masterclasses in double bass:
Ray Brown, Nils Henning, Ørsted Pedersen, Dave Holland and Miroslav Vitous. Concerts, radio- en studio-recordings in the Netherlands a. o. North Sea Jazz Festival at The Hague, 1981, '83, '85; BIMHUIS, Amsterdam and concerts in France, Finland and U.S.A. with musicians from different countries.

Music Productions:
VPRO-Life video concert O-42 Arnhem 1980 / L.P-Album 'Improvisaties' 1981 / CD - piano trio O.BA.O meets Ab Baars 1996 / CD - grandpiano-solo 'Planetearthscapes' 1996 / Bimhuisconcert video Amsterdam 1999.

Visual Art training
:
Academie '63 te Haarlem, Netherlands. Artists: Ger Lataster, Arie Kater en Wessel Couzijn and Rietveld Academie, drawing-teachers training, Amsterdam 1964 - 1969, and also at Rietveld Academie, sculpture-training by Jos Wong en Aart Rietbroek.

Exhibitions and work in collections:
The Netherlands (a.o. Stedelijk Museum te Amsterdam) and in Canada, U.S.A., Danmark, Finland, Germany, Iceland and in the Philippines.

Art-Travelling:
U.S.A, Australia, Mexico, Maroc, Middle-East and Egypt (financed by Dutch Ministry of Education). Teaching at primary schools and fine arts institutes in the Netherlands as well as abroad.

Visual Art Productions:
8 Video's of performances, films, visual art processes with groups and concerts (music/theatre). Michiel is founder of the Atelier 'Workshop Molenpad' in Amsterdam. Since 1975 a workroom for visual expression by movement and intuition. Beside yearcourses and weekendtrainings, he gives summercourses in Greece (South Peloponnesos) and in the Spanish Pyrenees.

Workgroup:
Since 1999 there is a workgroup of former-students of the Workshop Molenpad for the introduction and accompaniment of the workingmethod of the book 'The Timeless Hour' on primary schools and healthcare institutes in the Netherlands.

‘The Timeless Hour’ This workbook has been published in 2000. Since 1999 there is a workgroup of former-students of ‘Studio Molenpad’ for the introduction and coaching for the work method of the book ‘The Timeless Hour’ on primary schools and various Healthcare institutes in the Netherlands.

In 2002 The United Nations by the Committee of the WHO has chosen ‘The Timeless Hour’ to be presented at the European Conference of Health & Education in Egmond aan Zee in the Netherlands.

Nexus-EQ World Conference of Emotional Intelligence
to be held in The Netherlands in 2005.
Tools and wisdom for a ‘Sustainable World’.  As author of the workbook ‘The Timeless Hour’ Michiel Dhont has been invited to present his vision and method in sessions of ‘Learning by doing’  of Expressive art by movement and intuition. Aim is to let grow emotional intelligence in being/acting in the world.

up


Michiel Czn. Dhont
Ik ben Michiel Czn. Dhont (Amsterdam, 1940), auteur van 't Tijdloze Uur. Mijn creatieve vermogens in muziek en beeldende kunst geven de grootste uitdaging en voldoening in mijn leven. Ik ervaar, dat naarmate ik mij verder ontwikkel, de kern van mijn creaties en de manier waarop ik ze tot uiting breng, eenvoudiger en helderder worden. Dit is zichtbaar in mijn hele leven en werk. Mijn lijfspreuk is: 'vertrouw op je handen, zij kennen al je innerlijke beelden en kunnen die vanuit je hart beeldend tot expressie brengen'. Bewustzijn van mijn Zelf via mijn eigen lichaamsgevoel heeft mijn intuïtief vermogen gevormd, wat mijn leven verrijkt heeft. Het grootste wonder waar ik dankbaar voor ben, is het leven met de kinderen die Mea, de vrouw waarmee ik leef, mij schonk. In de loop van mijn leven heb ik, via begeleiding in de praktijk, veel inzicht verkregen in levensprocessen.

Het werkboek 't Tijdloze Uur is het resultaat van ervaringen die ik over een lange periode in verschillende landen al werkend heb gedeeld met kinderen en volwassenen. Zij hebben een kostbare bijdrage geleverd aan de realisatie van dit boek. Daarom draag ik 't Tijdloze Uur op aan alle kinderen van deze wereld.

Curriculum Vitae

Michiel is musicus in Jazz- en geïmproviseerde muziek en beeldend kunstenaar. Hij maakt schilderijen en monumentale- en 'environmental' kunst en geeft performances. Regelmatig geeft hij concerten en exposeert hij zijn beeldend werk in Nederland en in het buitenland.

Klassieke- en hedendaagse muzikale vorming ontving hij in privélessen piano en cello op het Conservatorium te Amsterdam. Daarna legde hij zich voornamelijk toe op het spelen van contrabas. Masterclasses in contrabas: Ray Brown, Nils Henning, Ørsted Pedersen, Dave Holland and Miroslav Vitous. Concerten, radio- en studio-opnames in Nederland o.a. North Sea Jazz Festival in Den Haag in 1981, '83 en '85 en concerten in Frankrijk, Finland en U.S.A. met Nederlandse- en buitenlandse musici.
Producties: VPRO-Life video concert O-42 Arnhem 1980 / L.P-Album 'Improvisaties' 1981 / CD - piano trio O.BA.O meets Ab Baars 1996 / CD - grandpiano-solo 'Planetearthscapes' 1996 / Bimhuisconcert video Amsterdam 1999.

Beeldende kunst opleiding: Academie '63 te Haarlem, docenten: Ger Lataster, Arie Kater en Wessel Couzijn en Rietveld Academie Amsterdam 1964 - 1969, Tekenleraar MO. A - B. en Beeldhouwen, docenten: Jos Wong en Aart Rietbroek.
Exposities en beeldend werk in collecties in Nederland o.a. Stedelijk Museum te Amsterdam en in Canada, U.S.A., Denemarken, Finland, Duitsland, IJsland en in de Filippijnen.
Kunstreizen in U.S.A, Australië, Mexico, Marokko, Midden-Oosten waarbij Egypte met een beurs van O.C&W.

Docentschap aan basisscholen, opleidingen creatieve therapie en kunstinstituten in binnen- en buitenland.

Producties: 8 Video's van performances, films, beeldende kunst-processen met groepen en muziektheaterconcerten.

Michiel is oprichter van het Atelier 'Werkplaats Molenpad' te Amsterdam-C. sinds 1975 een atelier voor beeldende expressie vanuit beweging en intuïtie. Naast jaarcursussen en weekenden geeft hij zomercursussen in Griekenland op de Zd. Peloponnesos en in de Spaanse Pyreneeën.
In 1999 is een werkgroep opgericht van oud-studenten van de Werkplaats Molenpad voor de introductie en begeleiding van de werkmethode van het boek 't Tijdloze Uur op basisscholen en instituten in de zorgsector in Nederland.

’t Tijdloze Uur Dit werkboek is in 2000 verschenen. Sinds 1999 bestaat er een werkgroep van oud-studenten van de Werkplaats Molenpad voor de introductie van de werkmethode en begeleiding van teams op PABO’s, basisscholen en instituten in de zorgsector die werken met ’t Tijdloze Uur.


In 2002 heeft De Verenigde Naties via het comité van de World Health Organization het werkboek ’t Tijdloze Uur’ uitgekozen om door Michiel Czn. Dhont gepresenteerd te worden op de European Conference of Health & Education te Egmond aan Zee.

Nexus-EQ World Conference of Emotional Intelligence
gehouden in 2005 in Egmond aan Zee.
’Middelen en wijsheid voor een duurzame wereld’.  Als auteur van het werkboek ‘t Tijdloze Uur is Michiel Dhont uitgenodigd om zijn visie en methode ‘ervaringsgericht leren’ te presenteren in trainingssessies beeldende expressie door beweging en intuïtie. Doel daarvan is groei van de emotionele intelligentie in zijn / handelen vanuit de eigen werkelijkheidsbeleving.

naar boven


Michiel Czn. Dhont
L'heure sans temps
Je m'appelle Michiel Czn Dhont (Amsterdam, 1940) et je suis l'auteur de 'l'Heure sans Temps'. Ce sont mes facultés créatives en musique et arts plastiques qui m'ont donné le plus grand défi et de satisfaction dans la vie. Au fur et à mesure que j' avançais dans la vie j'ai senti que l'essentiel de mes créations et de leur expression devenait plus simple et plus clair. On peut le voir dans ma vie et dans mon œuvre. Ma maxime est : 'Aies confiance en tes mains. Elles connaissent toutes tes représentations et elles peuvent les reproduire en images avec toute la force de ton cœur.'
La perception de mon propre corps m'a fait prendre conscience de moi-même et cela a formé mes facultés intuitives et a enrichi ma vie. Ce qui reste pour moi le plus merveilleux, c'est de vivre avec les enfants que Mea, la femme avec qui je vis, m'a donnés.

Au cours de ma vie, en guidant des gens, j'ai acquis une certaine compréhension de la vie. Le manuel 'L'heure sans temps' est le fruit de mes expériences avec les enfants et les adultes dans mon travail dans plusieurs pays. Grâce à leur précieuse contribution j'ai pu réaliser ce livre. C'est pourquoi je veux dédicacer ce livre 'L'heure sans temps' à tous les enfants du monde.

Curriculum Vitae
Michiel Dhont est musicien de 'jazz-improvisé' et artiste peintre. Il fait l'artmonumental, des 'performances' et des tableaux. Il se produit régulièrement en concert et ses peintures ont été exposées dans plusieurs pays.
Formation en musique classique et moderne, cours particuliers de piano et violoncelle au Conservatoire d'Amsterdam. Il a suivi des 'Masterclasses' en contrebasse, Ray Brown, Nils Henning, Orsted Pedersen, Dave Holland et Miroslav Vitous.
Concerts, enregistrements de concerts au radio- et studio- aux Pays-Bas p.e. North Sea Jazz Festival à La Haye, 1981, '83, '85 / BIMHUIS, à Amsterdam et des concerts en France à Pari, Avignon et Carcassonne, la Finlande et les Etats Units avec des musiciens de nationalitiés differentes.
Productions, Radio Diffusion et Television Hollandaise: VPRO-Life video concert O-42 à Arnhem 1980 / L.D-Album 'Improvisations' 1981 / CD - piano-trio 'O.BA.O se rencontre Ab Baars' 1996 clarinet & saxofone tenor / CD - grandpiano-solo 'Planetearthscapes' 1996 / Bimhuis concert et video à Amsterdam 1999 / CD - O.BA.O & Luc Houtkamp, saxophone tenor, 2003
Formation en art plastique, l' Academie '63 à Haarlem, Pays-Bas, Professeurs: Ger Lataster, Arie Kater en Wessel Couzijn et à l' Academie Rietveld, l' éducation de Professeur de dessin, Amsterdam 1964 - 1969 et aussi à l' Academie Rietveld la sculpture chez les Professeurs Wong et Rietbroek.
Expositions, aux collections aux Pays-Bas (p.e. Museum de l' Art Modern 'Stedelijk' à Amsterdam) et au Canada, U.S.A., le Danmark, la Finlande, la France, l'Allemagne, Icelande et aux Philippines.
Voyages de l'art aux Etats Units, l' Australie, la Mexique, le Marocce, le Moyen-Orient et l' Egypte (par subvention de Ministre de la Culture Pays-Bas / OC&W).
Professeur aux Ecoles Primaires aux Pays-Bas, la Finlande et l' Australie et à l' Université aux Pays-Bas et la Finlande
Productions, 8 Video Solo-performances, 2 films Super-8, visual art processes with groups and concerts (music/theatre).
'Studio Molenpad' Michiel a fondé l'atelier 'Molenpad' à Amsterdam en 1975. Un atelier pour expression plastique, basé sur la motricité et l'intuition. Il donne des cours d'art plastique dans cet atelier aux Pays-Bas et aussi des cours d'été en France (Pyrénées), Grèce (Péloponnèse-sud) et la cote Mediterrané d' Italie. En 1999, des anciens étudiants de son l'atelier ont créé un groupe de travail afin d'introduire la méthode de travail décrite dans- l'Heure sans Temps'- dans les écoles et dans le domaine de la santé aux Pays-Bas et de l'extérieur.
l' Heure sans Temps à été édité avec le video instructive en 2000 par l'éditeur Lambo aux Pays-Bas.

l’Heure sans Temps’ En 1999, des anciens étudiants de l’atelier ‘Molenpad’ ont créé un groupe de travail afin d’introduire la méthode de travail décrite dans le livre ‘l’Heure sans Temps’ dans les écoles et dans le domaine de la santé aux Pays-Bas.

En 2002 Les Nations Unies par l’intermédiaire de l’OMS,  ont invité Michiel Czn. Dhont à présenter le manuel - l’Heure sans Temps – à l’ ‘European Conference of Health & Education’ à Egmond aan Zee aux Pays-Bas.

Nexus-EQ World Conference of Emotional Intelligence
to be held in The Netherlands in 2005.
Tools and wisdom for a ‘Sustainable World’.  As author of the workbook ‘The Timeless Hour’ Michiel Dhont has been invited to present his vision and method in sessions of ‘Learning by doing’  of Expressive art by movement and intuition. Aim is to let grow emotional intelligence in being/acting in the world.

Au menu dessus